Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu III Konferencji Akademii Dermatoskopii. Zdecydowaliśmy się podjąć tę decyzję nie tylko ze względu na aktualne zalecenia dotyczące organizacji spotkań i konferencji, ale przede wszystkim z troski o Państwa zdrowie, ponieważ odgrywają Państwo kluczową rolę w aktualnej sytuacji rozwoju epidemii COVID-19.

W związku z powyższym informujemy o podjętych decyzjach:

1. Nowy termin III Konferencji Akademii Dermatoskopii: 18-19.09.2020.

Komitet Naukowy wydarzenia dołoży starań, by program wydarzenia był jak najbliższy programowi z kwietnia 2020.

2. Rejestracja na konferencję zostaje przedłużona do 31.08.2020.

3. Przedłużony zostaje termin zgłaszania streszczeń (doniesienia ustne i plakaty) – do 30.06.2020. W razie chęci modyfikacji dotychczas przesłanego tekstu prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: tomasz.karwacki@batumi-agency.pl).

4. Opłaty konferencyjne będą przyjmowane do 04.09.2020. Poniesione dotychczas opłaty zjazdowe domyślnie zostają przeniesione na poczet organizacji konferencji w nowym terminie. Osoby, które chciałyby zrezygnować z uczestnictwa w nowym terminie prosimy o kontakt organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: tomasz.karwacki@batumi-agency.pl).

5. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, organizatorzy zapewnią dostęp do prelekcji on-line.

O dalszych decyzjach Komitet Naukowy oraz Organizator będą informować w kolejnych komunikatach.

W imieniu Komitetu Naukowego
Dr n. med. Jacek Calik
Dr n. med. Paweł Pietkiewicz

W imieniu organizatora logistycznego konferencji
Tomasz Karwacki
Batumi Conference and Event Agency

Komitet naukowy:
Dr n. med. Jacek Calik
Dr n. med. Paweł Pietkiewicz