Komitet Naukowy


Dr n. med. Jacek Calik
Specjalista Onkologii Klinicznej
Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Dolnośąskiego Centrum Onkologii. Założyciel Pracowni Diagnostyki Nowotworów Skóry {{MORE}} przy Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED. Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznej Old Town Clinic. Pomysłodawca i założyciel Akademii Dermatoskopii (szkoła dermatoskopii dla lekarzy). Kierownik Naukowy wielu kursów z zakresu diagnostyki nowotworów skóry. Uczestnictwo w wielu badaniach i projektach medycznych jako główny badacz, koordynator i współbadacz. Kierownik naukowy cyklicznej konferencji o tematyce diagnostyki nowotworów skóry odbywającej się we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.


Dr n. med. Paweł Pietkiewicz
Specjalista Dermatologii i wenerologii
Specjalista Dermatologii i wenerologii z dyplomem Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS-EBDV) oraz licznymi uprawnieniami dermatoskopowymi {{MORE}} (Professional Certificate in Dermoscopy, Advanced Certificate in Dermoscopy, Dermoscopy Diploma of Excellence). Założyciel Polskiej Grupy Dermatoskopowej, szkoleniowej platformy internetowej dla lekarzy zainteresowanych diagnostyką dermatoskopową w dermatologii i onkologii. W Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz w Poznańskim Centrum Diagnostyki Znamion zajmuje się skriningiem przeciwnowotworowym i chirurgią skóry. Wykładowca kursów i konferencji poświęconych dermatoskopii. Badacz i współbadacz licznych badań klinicznych. Stypendysta EADO (prof. Iris Zalaudek; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, Triest, Włochy) i Uniwersytetu Sapienza (prof. Carmen Cantisani; Poliklinika Umberto I, Rzym, Włochy). Wielokrotny zwycięzca w zawodach przeciwko systemom sztucznej inteligencji rozpoznającym nowotwory skóry (FotoFinder, DEXI/Canfield; 2019) oraz w zawodach Dermoscopy Excellence International Masterclass (2018). Laureat Eli Lilly Grant (2019), grantów British Society for Paediatric Dermatology (2018), Scottish Society of Dermatology (2017), Société Française de Dermatologie (2015), Euroderm Excellence (2015), 2 listów gratulacyjnych za osiągnięcia naukowe (2015, 2017) od rektora UMP w Poznaniu oraz stypendium EADV im. Michaela Hornsteina (2015). Do obszarów jego szczególnych zainteresowań należą nowotwory skóry, dermatoskopia i choroby z autoimmunizacji. Autor ponad 100 publikacji, 7 rozdziałów podręczników naukowych oraz redaktor podręcznika specjalistycznego.


Wykładowcy


Dr n. med. Agata Bulińska
Specjalista dermatolog wenerolog
Starszy wykładowca Queensland University, Brisbane Australia. Consultant dermatologist University Hospitals of Leicester (UK). Członek wielu towarzystw naukowych {{MORE}} w Polsce oraz międzynarodowych. Wykładowca z dziedziny nowotworów skóry, dermatoskopii oraz pozostałych aspektów dermatologii. Uczestnik projektów badawczych i autor/współautor szeregu publikacji naukowych. Współautor przełomowych algorytmów dermatoskopowych opartych na nomenklaturze geometrycznej, wprowadzonej przez profesora Haralda Kittlera, dla wykwitów barwnikowych „Chaos i Wzory”, oraz dla wykwitów pozbawionych barwnika „Prognoza bez obecności barwnika”. Tłumacz i redaktor podręcznika Kittler H, Rosendahl C, Cameron A, Tschandl P. Dermatoskopia. Algorytmiczna metoda oparta na analizie wzorca. 2012. Wydawca: Via Medica Media, Gdańsk, Polska; oraz tłumacz, redaktor i wydawca wersji rosyjskiej w 2014. Założyciel wydawnictwa „Melanoma Signature” i wydawca siedmiu wersji językowych podręcznika „Dermatoskopia”. Mama czworga dorosłych dzieci, szczęśliwa babcia siedmiorga wnucząt.


Lek. med. Aleksandra Kapuśniak
Specjalista Dermatologii i Wenerologii
Specjalista Dermatologii i Wenerologii z dyplomem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2018 r. członek w International Dermoscopy Socjety. W 2019 r. {{MORE}} otwarty przewód doktorski z dziedziny dermatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Udział w licznych szkoleniach z dziedziny dermatologii i wenerologii, w tym szczególnie z zakresu dermatoskopii. Badacz i współbadacz w wielu badaniach klinicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Opolu (2016) i prelegent na konferencjach naukowych (2017- 2019). Na stałe związana z Opolem, gdzie pracując w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu na Oddziale Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Poradniach Dermatologicznych zajmuje się chorobami skóry oraz ich wpływem na jakość życia pacjenta. Główne obszary zainteresowań: dermatoskopia i trichoskopia.Prof. dr hab. Joanna Maj
Prof. zwyczajny UM we Wrocławiu i PMWSZ w Opolu
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie zatrudniona w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu {{MORE}} oraz jako kierownik Katedry Dermatologii w PMWSZ w Opolu. Od 2012 roku jest Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego PTD, a także członkiem Zarządu Głównego PTD. W latach 2014 – 2018 Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Jest autorem i współautorem 278 opublikowanych pełnotekstowych prac naukowych, 180 doniesień zjazdowych. Jest także autorem i współautorem 65 rozdziałów w monografiach i podręcznikach , w tym autorem 2 rozdziałów w „New Research on Cutaneous Lymphomas” (Nova Science Publishers Inc, Nowy Jork, 2007). Jest także autorem książki „ Skóra lustrem ciała - zmiany skórne w chorobach narządów wewnętrznych”, współautorem monografii „Metotreksat w dermatologii”, książki „Dermatologia w przypadkach” oraz „Dermatologia praktyczna”. Wykładowca na licznych konferencjach, zjazdach i kursach. Współautor wielu stanowisk i rekomendacji Grupy Ekspertów PTD, między innymi dotyczących chłoniaków pierwotnie skórnych, fototerapii i fotochemoterapii w dermatologii, raka kolczystokomórkowego skóry i raka z komórek Merkla, rak podstawnokomórkowego skóry, twardziny, łuszczycy , bielactwa. Prace naukowe oraz kazuistyczne, których jest autorem lub współautorem zostały opublikowane między innymi w: British Journal of Dermatology, Lymphomas Anticancer Research, Journal of Immunology Research, Contact Dermatitis, Clinical and Experimental Dermatology, Acta Dermato-Venerologica, Archives of Medicine and Science. Główne kierunki zainteresowań naukowych dotyczą patogenezy, diagnostyki i leczenia pierwotnych skórnych chłoniaków T i B komórkowych oraz szeroko pojętej onkologii dermatologicznej, atopowego zapalenia skóry, a także farmakoterapii w dermatologii, etiopatogenezy i leczenia łuszczycy , erytrodermii oraz kazuistyki.


prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Od 2019 roku pracuje w warszawskim oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, pełniąc obowiązki zastępcy kierownika Redakcji Naukowej COI.{{MORE}} Ponadto jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) oraz jest konsultantem w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Od 2001 do 2019 roku pracował w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie w ostatnich latach kierował Kliniką Chirurgii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Redaktor Naczelny pisma „Nowotwory Journal of Oncology”, członek redakcji „Medycyna Praktyczna – Chirurgia”. Były redaktor naczelny pisma „Medycyna Praktyczna – Onkologia”. Członek międzynarodowego zespołu European School of Oncology e-GrandRound Team oraz współtwórca i współfundator stypendium podróżnego im. Fryderyka Teodora Oehmego dla onkologów z krajów Europy Wschodniej. Autor i współautor przeszło 130 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych i naukowych, kilkunastu rozdziałów w krajowych i zagranicznych podręcznikach oraz kilkudziesięciu doniesień zjazdowych.